اسماعیل فاتحی فر

اسماعیل فاتحی فر

مسئول واحد هزینه یابی جریان مواد MFCA

رئیس کمیته ملی هزینه یابی جریان مواد MFCA
دکتری مهندسی شیمی- مهندسی محیط زیست

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

اینستاگرام

آخرین تصاویر

تلفن تماس

33551293-4 - 025

قم پردیسان بلوار دانشگاه

بلوار مولوی، پارک علم و فناوری