سهیل دیانی

سهلی دیانی

سهیل دیانی

سرپرست منطقه ای فروش

تحصیلات :

  • کارشناسی مدیریت بازرگانی

سوابق : 

  • مدیر فروش و بازاریابی نمایندگی سایپا
  • کارشناس ارشد فروش شرکت خضرا
  • مدیر فروش و بازاریابی شرکت اکسین
  • کارشناس ارشد فروش شرکت ایمن موج