سید رضا میرسعیدی

سید رضا میرسعیدی

کارشناس MFCA

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

اینستاگرام

آخرین تصاویر

تلفن تماس

33551293-4 - 025

قم پردیسان بلوار دانشگاه

بلوار مولوی، پارک علم و فناوری