سید محمد حسین دانش

سید محمد حسین دانش

رئیس هیئت مدیره و هم بنیان گذار

تحصیلات : کارشناس ارشد انرژی

سوابق : کارآفرین، منتور، مشاور سرمایه گذاری و داور اختراعات

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

اینستاگرام

آخرین تصاویر

تلفن تماس

33551293-4 - 025

قم پردیسان بلوار دانشگاه

بلوار مولوی، پارک علم و فناوری