علی کاشانی زاده

علی کاشانی زاده

کارشناس تولید و عملیات

کارشناس ارشد صنایع

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

اینستاگرام

آخرین تصاویر

تلفن تماس

33551293-4 - 025

قم پردیسان بلوار دانشگاه

بلوار مولوی، پارک علم و فناوری