مسعود بهره بر

مسعود بهره بر

تدوین طرح های کسب وکار

کارشناس ارشد برق

کانال تلگرام

آخرین اخبار و مقالات

اینستاگرام

آخرین تصاویر

تلفن تماس

33551293-4 - 025

قم پردیسان بلوار دانشگاه

بلوار مولوی، پارک علم و فناوری