گیتا شفیعی

گیتا شفیعی

گیتا شفیعی

سرپرست فروش

تحصیلات :

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی eMBA، دانشگاه آمریکایی شارجه AUS
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشگاه آزاد قزوین

سوابق : 

  • کارشناس ارشد بازرگانی داخلی و خارجی وزارت بازرگانی
  • مدیر فروش شرکت بازرگانی سیماقند، نماینده انحصاری شرکت فرانسوی اکنس (Axens)
  • مدیر بازرگانی خارجی شرکت جام جم بازرگان پیشرو از شرکت های تابعه صدا و سیما
  • مدیر توسعه بازرگانی خارجی شرکت شبکه تجارت جهان گستر
  • مدیر فروش سازمانی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
  • رئیس واحد تحقیقات بازار شرکت تیپاکس
  • مدرس زبان انگلیسی با تاکید بر زبان بازرگانی