تودیع و معارفه مدیرعامل رایمندسرویس

معارفه مهندس ابراهیمی مدیرعامل جدید رایمندسرویس

جلسه با حضور اعضای خانواده گروه رایمندتک برگزار شد و ابتدای جلسه مهندس توکلی پور مدیرعامل سابق رایمندسرویس به بیان اقدامات و پیشرفت های رایمندسرویس در سال های اخیر و با مدیرعاملی خود پرداختند و آرزوی موفقیت برای مهندس ابراهیمی در سمت مدیرعاملی داشتند و در ادامه مهندس دانش رئیس هیئت مدیره نیز، ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش های ایشان از مشکلات، دغدغه ها، موفقیت ها و پیشرفت های گروه رایمندتک گفتند.

سپس مهندس ابراهیمی مدیرعامل جدید رایمندسرویس، به معرفی خود و رزومه مدیریتی و کارآفرینی خود پرداختند و ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های مهندس توکلی پور، به بیان برنامه ها و نقشه راه و اهداف در ادامه حرکت گروه رایمند به مدیرعاملی خود پرداختند و اظهار امیدواری کردند که گروه رایمند با درایت مدیران ارشد مجموعه و همکاری و همدلی بیشتر بین واحدهای مختلف، به کمک راهبردهای جدید با سرعت بیشتری در مسیر توسعه و پیشرفت حرکت کند.

در انتهای جلسه نیز جناب آقای دکتر محسنی مشاور ارشد مدیرعامل جدید، ضمن تاکید بر شایستگی های مدیریتی مهندس ابراهیمی به عنوان مدیرعامل جدید رایمندسرویس، به بیان نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و سپس اعضای خانواده رایمندتک ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های مهندس توکلی پور و خوشامدگویی به مهندس ابراهیمی، به بیان مشکلات، دغدغه ها، پیشنهادات و برنامه های خود برای سال جدید 1401 پرداختند.

گروه شرکت های رایمندتک، متشکل از سه شرکت رایمندسرویس، مهرادتک و رایمند وی سی هست که چرخه کامل کارآفرینی را تشکیل داده است یعنی استودیو شتابدهی(مهرادتک)، خدمات فنی و تخصصی (رایمندسرویس) شامل خدمات توانمندسازی وارتقاء بعبارتی عارضه یابی و رفع عارضه، مدیریت صادرات EMC و بازاریابی و فروش داخلی و در نهایت رایمند وی سی بعنوان بازوی سرمایه گذاری خطرپذیر مجموعه.