تیم رایمندسرویس

همواره در مسیر رشد کنار شماییم

ما در رایمندسرویس با حرکت در کنار شما بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها و صاحبان کسب و کارهای نوپا بعنوان عضو جدید خانواده خود، تلاش می‌کنیم تا با شروع داستان های جسورانه، الگوهای موفقیت بیشتری خلق کرده  و کارآفرینان را برای تحقق رویاهایشان همراهی کنیم.