حضور تولیدکنندگان قم در نمایشگاه های روسیه

کارگزار رسمی خانه تجارت ایران و روسیه
رایمندسرویس کارگزار استان قم

رایمندسرویس بعنوان کارگزار رسمی خانه تجارت ایران و روسیه در استان قم و زیر نظر گروه شرکت های فرداد انتخاب شد.

طبق این مجوز کارگزاری، رایمندسرویس مجاز به انجام کلیه فرایندهای شناسایی و کارگزاری جهت جذب تولیدکنندگان محصولات ایرانی در استان قم جهت حضور در نمایشگاه دائمی خانه تجارت ایران و روسیه می باشد.

مجوز کارگزاری رسمی خانه تجارت ایران و روسیه در استان قم

گام به گام از بحران تا فتح قله های موفقیت در کنار شماییم

ما چه کمکی میتونیم به رشد و بهبود کسب و کار شما کنیم؟

آیا به فکر رشد و توسعه صنایع و کسب و کار خودتون هستید!

ما در رایمندسرویس با تکیه بر تجربه مدیران کارآفرین و کارشناسان فروش خود، بدنبال بازاریابی و فروش محصولات و در نهایت رشد صنایع و کسب و کارهای دانش بنیان ایرانی هستیم و برآنیم که با توسعه فروش محصولات ایرانی، به رونق تولید و اشتغال کارگر ایرانی کمک کنیم