رایمندسرویس آماده ارائه مشاوره و خدمات همکاری با شرکت های آلمانی

دوره آموزشی giz آلمان

ارائه مشاوره و خدمات همکاری با شرکت های آلمانی

حضور رایمندتک در دوره آموزشی GIZ آلمان

دوره آموزشی giz ” آمادگی برای همکاری با شرکت‌های آلمانی” توسط انجمن همکاری‌های بین المللی آلمان (GIZ) و با مشارکت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و وزارت فدرال کار و انرژی و اقتصاد آلمان، هر ساله طی یک ماه در آلمان برگزار می شود.

این دوره با هدف آشنایی و تسهیل برقراری ارتباط میان شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های آلمانی به منظور تبادل دانش و تکنولوژی، آموزش‌های مدیریتی و … است که شرکت های منتخب دانش بنیان در این دوره شرکت می کنند.

مخاطبین و محورهای دوره GIZ

مخاطبین دوره مدیران شرکت های کوچک و متوسط بوده و برخی از عناوین آموزش‌های این دوره شامل

  • رهبری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت نوآوری
  • مدیریت تغییر
  • مدیریت پروژه بین المللی و مسائل مرتبط
  • روش‌های مذاکره با آلمانی ها
  • آموزش پیدا کردن طرف تجاری در آلمان
  • روش ارایه مختصر و مفید در برخورد اول
  • فعالیت‌های گروهی برای تقویت روحیه همکاری و کار گروهی

رایمندسرویس آماده ارائه مشاوره و خدمات همکاری با شرکت های آلمانی

ما چه کمکی میتونیم به توسعه بازار شما در سطح بین الملل کنیم؟

مشاوره و خدمات همکاری با شرکت های آلمانی

انتخاب ۲۰ شرکت دانش بنیان از ایران

از یک سال قبل از برگزاری دوره، فرایند گزینش آغاز شده و شرکت های دارای پتانسیل همکاری با آلمان توسط وزارت صمت انتخاب شده و گزینش طی مراحل مختلف و مصاحبه توسط نمایندگانی از آلمان در ایران انجام می شود.

و در نهایت از بین حدود ۲۰۰ شرکت متقاضی شرکت در دوره، ۲۰ شرکت جهت اعزام به دوره انتخاب شدند که شرکت دانش بنیان رایمندسرویس نیز جزو 20 شرکت برتر دانش بنیان ایرانی انتخاب شد.

مهندس محمدحسین دانش از مدیران ارشد رایمند، به نمایندگی از مجموعه در دوره شرکت کردند که در تصاویر گواهی پایان دوره سه ماهه ایشان صادر شده توسط انجمن همکاری‌های بین المللی آلمان (giz) را مشاهده می کنید.

امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، بخشی از دوره طی سه ماه بصورت آنلاین برگزار و گواهی پایان دوره صادر شد و در ادامه دوره شش ماهه بصورت فالوآپ بوده و در نهایت سال آینده شرکت های منتخب ضمن حضور در آلمان، دوره ای دو هفته ای زیر نظر انجمن GIZ در این کشور خواهند داشت.

از مهمترین محورهای این دوره بیان فرهنگ عمومی آلمان و به خصوص فرهنگ کاری، نحوه مذاکره و تعامل با شرکت های آلمانی و نحوره شناسایی شرکت های مستعد به منظور انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری مشترک و تعامل جهت همکاری با شرکت های آلمانی و صادرات و واردات به آلمان بود که بررسی و آموزش داده شد.