در این سفر یک روزه گروهی از مدیران ارشد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همراهی دکتر سرمست، استاندار قم، دکتر سید حسین اخوان علوی، رئیس پارک علم و فناوری استان و جمع دیگری از مدیران استان و فعالان حوزه فناوری از دستاوردهای واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان قم بازدید به عمل آوردند.

مهندس توکلی پور مدیرعامل رایمندسرویس به عنوان شرکت دانش بنیان خدمات توسعه کسب و کار مستقر در پارک، به بیان خدمات و اقدامات انجام شده رایمندسرویس در حوزه توسعه کسب و کارهای فناورانه به ایشان پرداختند.

چه شرکت هایی به ما اعتماد کرده اند؟

ماجراجویی های ما در رایمندسرویس و فتح قله های موفقیت

بخش دوم سفر استانی معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و هیات همراه بازدید از محل پیشنهادی کارخانه نوآوری قم و افتتاح مرکز نوآوری و دفتر جدید صندوق کریمه قم در پارک علم و فناوری استان قم و بازدید از دستاوردهای فناورانه دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قم بود.
پایان بخش سفر استانی دکتر ستاری راه اندازی مرکز نوآوری مرکز رشد دانشگاه قم و بازدید از نمایشگاه محصولات و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فناوران استان بود که با استقبال چشمگیر ۳۰ واحد فناور و گروه های شتاب دهنده برگزار شد.