روزنامه جام جم

معرفی رایمندسرویس در روزنامه جام جم

شرکت دانش بنیان رایمند نیکوفراز ایرانیان به عنوان شرکت منتخب دانش بنیان در روزنامه سراسری جام جم به معرفی خدمات خود پرداخت.

رایمندسرویس به عنوان کارگزار خدمات توامندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، کارگزار کریدور توسعه صادرات و کارگزار صندوق ضمانت صادرات، ارائه دهنده خدمات عارضه یایی و رفع عارضه و مدیریت صادرات (emc) می باشد.

رایمندسرویس توسعه دهنده کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی

صفحه مربوط به معرفی رایمندسرویس در روزنامه جام جم