رایمندسرویس کارگزار صندوق نوآوری

انعقاد قرارداد کارگزاری بین رایمندسرویس و کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی
 • 🎯 انتخاب رایمندسرویس بعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی

  شرکت دانش بنیان رایمند نیکوفراز ایرانیان عضو و مستقر در پارک علم و فناوری قم، موفق به اخذ کارگزاری خدمات توانمندسازی ذیل حوزه های زیر از صندوق نوآوری و شکوفایی شد.

  1- خدمات توسعه بازار :

  تدوین طرح های کسب و کار/گزارش تحقیقات بازار ملی و بین المللی
  ارزیابی توان صادراتی
  اعزام و پذیرش هیات های تجاری
  حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه ها و پاویون های داخلی و خارجی
  حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های دائمی و مراکز فروش خارجی

  2- خدمات رتبه بندی/رقابت پذیری (عارضه یابی و تحلیل شرکت های دانش بنیان)

  💯 لازم بذکر هست که 70 درصد از مبلغ قراردادهای ذیل موضوعات فوق را که توسط رایمندسرویس اجرا گردد، صندوق نوآوری و شکوفایی در سقفی معین به شرکت های دانش بنیان طرف قرارداد پرداخت خواهد کرد.

  💎 زیست بوم فناوری رایمندتک با دارا بودن چرخه کامل کارآفرینی از استودیوی شتابدهی شامل خدمات ثبت اختراع، دانش بنیانی، ارزش گذاری و انتقال فناوری گرفته تا خدمات توسعه کسب و کار شامل توسعه بازار داخلی و خارجی و عارضه یابی و رفع عارضه می باشد که در نهایت وی سی بعنوان بازوی سرمایه گذاری زیست بوم، مسئولیت تزریق سرمایه و راهبری و مدیریت آن در شرکت های پورتفوی زیست بوم را خواهد داشت.

  📍رایمندسرویس نیز بعنوان یکی از بازوهای قدرتمند هلدینگ رایمندتک، دارای کارگزاری از کریدور توسعه صادرات و صندوق نوآوری و شکوفایی بوده که آمادگی ارائه طیف وسیعی از خدمات توسعه ای و تحلیلی را به شرکت های دانش بنیان کشور دارد.