مشاوره کسب و کار آلمان

حضور رایمندسرویس در رویداد بین المللی شبکه سازی مجازی

با حضور شرکت های حاضر در giz از کشورهای ایران، آلمان، آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان

رویداد شبکه سازی مجازی بین شرکت های حاضر در giz با حضور کشورهای ایران، آلمان، آذربایجان، ترکمنستان و گرجستان با هماهنگی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان برگزار شد.

هدف از این رویداد معرفی خدمات و محصولات شرکت های دانش آموخته برنامه giz و ایجاد شبکه و ارتباط بین شرکت ها و یافتن شرکای تجاری جدید در کشورهای خود و منطقه و ارائه مشاوره کسب و کار آلمان بود.

حضور رایمندسرویس در رویداد به عنوان عضو برنامه همکاری های بین المللی GIZ

Made with Padlet

تسهیل انتقال فناوری و تجارت بین شرکت های ایرانی و آلمانی و ارائه مشاوره کسب و کار آلمان

رایمندسرویس ارائه دهنده مشاوره و خدمات همکاری با شرکت های آلمانی

رایمندسرویس عضو برنامه همکاری‌های بین المللی آلمان (GIZ)

هدف برنامه بین المللی Giz، آشنایی و تسهیل برقراری ارتباط میان شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های آلمانی به منظور تبادل دانش و تکنولوژی، آموزش‌های مدیریتی و … است که شرکت های منتخب دانش بنیان پس از شرکت در دوره آموزشی عضو این انجمن خواهند شد.