صادرات

سفر تیم صادراتی رایمندسرویس به عراق

تحقیقات بازار و بازدید میدانی
با هدف صادرات محصولات به عراق

تیم صادراتی رایمندسرویس با سفر به عراق و بازدید میدانی از بازارها و شناخت نیاز بازار عراق به محصولات ایرانی و برگزاری نشست های صادراتی با تجار، بازرگانان و تامین کنندگان بزرگ عراقی، سعی در صادرات محصولات ایرانی به بازار پر پتانسیل عراق دارد.

رایمندسرویس به عنوان شرکت مدیریت صادرات (EMC)، اقدام به سفر به کنیا و انجام تحقیقات میدانی برای بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در کنیا کرد.

پرایمندسرویس به عنوان شرکت مدیریت صادرات (EMC)، با حضور در شهرهای عراق از جمله بغداد، بصره و برگزاری جلسات و مذاکره های B2B، سعی در شناخت نیاز بازار عراق به محصولات ایرانی و ایجاد ارتباط با تامین کنندگان بزرگ و فروشندگان صنایع مختلف در بازار رعراق شد.

رایمندسرویس دارای مجوز مدیریت صادرات(EMC) از سازمان توسعه تجارت ایران

مدیریت صادرات محصولات شما به بازارهای بین المللی

با هدف شناخت بازار و مشتریان عراقی

بازدید میدانی بازار عراق

نشست های متعددی با تجار، بازرگانان و تامین کنندگان عراقی برگزار شد که منجر به شناخت نیاز بازار عراق در صنایع مختلف به محصولات ایرانی شد.