سفر تیم صادراتی رایمندسرویس به کنیا

تحقیقات بازار و بازدید میدانی بازارهای کنیا
با هدف صادرات محصولات به شرق آفریقا

تیم صادراتی رایمندسرویس با هدف تحقیقات بازار و بازدید میدانی بازارهای کنیا به این کشور سفر کرد. در قالب این سفر این تیم با حضور در بازارهای مختلف کشور کنیا به عنوان دروازه ورود به شرق آفریقا و نمایشگاه های بین المللی و برگزاری نشست های صادراتی سعی در شناخت نیاز بازار کنیا و صادرات محصولات ایرانی به کنیا و همچنین شرق آفریقا دارد.

 

با هدف شناخت بازار و مشتریان کنیایی

برگزاری نشست های صادراتی

نشست های متعددی با تجار، بازرگانان و تامین کنندگان کنیایی، سومالیایی و هندی برگزار شد که منجر به شناخت نیاز بازار کنیا در صنایع مختلف شد.

جلسه ای نیز با سفیر ایران در کنیا برگزار شد جهت استفاده از ظرفیت های سفارت جهت ارتباط و همکاری با بازرگانان و تجار کنیایی بود.

رایمندسرویس دارای مجوز مدیریت صادرات(EMC) از سازمان توسعه تجارت ایران

مدیریت صادرات محصولات شما به بازارهای بین المللی

با هدف بازاریابی و فروش محصولات

تحقیقات میدانی و بررسی نیاز صنایع مختلف کنیا به محصولات ایرانی

رایمندسرویس به عنوان شرکت مدیریت صادرات (EMC)، اقدام به سفر به کنیا و انجام تحقیقات میدانی برای بازاریابی و فروش محصولات ایرانی در کنیا کرد.

تیم صادراتی رایمندسرویس با حضور در شهرهای کنیا از جمله نایروبی و برگزاری جلسات و مذاکره های B2B، سعی در شناخت نیاز بازار کنیا به محصولات ایرانی و ایجاد ارتباط با تامین کنندگان بزرگ و فروشندگان این صنعت در بازار کنیا شد.

در ادامه با نفوذ به بازار کنیا سعی در حضور در بازار کشورهای شرق آفریقا را خواهیم داشت.