صبح شقایق

شرکت دانش بنیان صبح شقایق طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی و مخابراتی

شرکت دانش بنیان مهندسی ارتباطات صبح شقایق از سال 1386 آغاز به فعالیت کرده و دارای تاییدیه دانش بنیانی روی اکثر محصولات خود هست.

حوزه فعالیت شرکت طراحی و ساخت سیستم های الکترونیکی و مخابراتی، تامین کننده قطعات و تجهیزات حوزه مهندسی برق و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با این حوزه و صنعت می باشد.

گام به گام از بحران تا فتح قله های موفقیت در کنار شماییم

ما چه کمکی میتونیم به رشد و بهبود کسب و کار شما کنیم؟

ماجراجویی های ما در پشت صحنه موفقیت صبح شقایق

مشاوره مدیریت به کسب و کار های دانش بنیان

شرکت دانش بنیان مهندس ارتباطات صبح شقایق یکی دیگر از مشتریان خدمات عارضه یابی ما بوده که در شهریور 1397 پروژه استارت خورد.

عارضه یابی با فاز تولید و عملیات استارت خورد. در این فاز تمامی مراحل تولید، تامین، کنترل کیفیت، انبارش و… مورد بررسی وآنالیز دقیق قرار گرفت و عارضه های آن احصا شد.

فاز دوم عارضه یابی منابع انسانی بود که در ابتدا با پرسنل کلیدی سازمان، بر اساس چک لیست های از پیش طراحی شده، مصاحبه صورت گرفت. سپس با مدیریت ارشد سازمان، موارد بررسی و در نهایت عارضه های منابع انسانی احصا شد.

فاز سوم بازاریابی و فروش بود. که در این فاز، تمامی موارد مربوطه با حضور مدیر فروش شرکت بررسی و عارضه های سازمان احصا شد.

فاز چهارم سیستمی ساختاری بود که رویه ها و فلوچارت های سازمان مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در این فاز وضعیت سیستم مالی نیز مورد بررسی قرار گرفته و عارضه های موجود در بخش های مختلف (مانند بهای تمام شده/ حقوق و دستمزد/ گزارش ها و…) احصا شدند.

پس از این چهار مرحله، گزارش اولیه از عارضه ها تهیه شده و به عنوان ورودی فاز پنجم یعنی عارضه یابی مدیران ارشد و مشاوره مدیریت استفاده شدند.
در عارضه یابی مدیران ارشد، علاوه بر استفاده از چک لیست های مخصوص شرکت، از تست های شخصیت شناسی نیز استفاده شده و به صورت دقیق بررسی می شوند.

در نهایت پس از احصای عارضه ها در 5 فاز، گزارش نهایی جمع بندی و تقدیم مدیریت ارشد شرکت شد.
همچنین جلسه ای جهت دفاع از گزارش ارائه شده با حضور مدیریت عامل شرکت صبح شقایق و مدیران رایمندسرویس برگزار شد.

آیا به فکر رشد و توسعه کسب و کار خودتون هستید!

ما در رایمندسرویس با تکیه بر تجربه مدیران کارآفرین و کارشناسان فروش خود، بدنبال بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان ایرانی هستیم و برآنیم که با توسعه فروش محصولات ایرانی، به رونق تولید و اشتغال کارگر ایرانی کمک کنیم