با هدف ارائه خدمات رایمندسرویس به فناورهای استان کاشان

بازدید ریاست پارک علم و فناوری کاشان و هیات همراه از رایمندسرویس

دکتر فرجی ریاست محترم پارک علم و فناوری کاشان و هیات همراه متشکل از معاونین و مشاورین وی از گروه شرکت های رایمندتک بازدید کرده و مدیران ارشد رایمندسرویس از جمله مهندس ابراهیمی مدیرعامل رایمندسرویس و دکتر مرادی مدیرعامل مهرادتک میزبان ایشان بودند.

در این جلسه مهندس ابراهیمی مدیرعامل رایمندسرویس ضمن معرفی خدمات زیست بوم رایمندتک، حوزه های مختلف همکاری فی مابین رایمندتک و پارک علم و فناوری کاشان بیان شد.

حوزه های همکاری فی مابین رایمندتک و پارک علم و فناوری کاشان

مهمترین محورهای همکاری :
1- ارزیابی واحدهای فناور پارک علم و فناوری کاشان
2- تدوین بیزینس پلن
3- ارزش گذاری فناوری
4- توانمندسازی و ارتقاء واحدهای فناور کاشان (عارضه یابی و رفع عارضه)
5- کمک به جذب سرمایه گذار طرح های فناورانه کاشان
6- مدیریت صادرات (EMC) محصولات و خدمات فناورهای مستقر و عضو پارک علم و فناوری استان کاشان

در نهایت مقرر شد نشست معرفی خدمات گروه شرکت های رایمندتک در محل پارک علم و فناوری استان کاشان با حضور مدیران ارشد رایمندتک و فناورهای پارک علم و فناوری کاشان برگزار شود و در حاشیه نشست نیز جلسات B2B بین رایمندتک و شرکت های فناور و دانش بنیان استان کاشان انجام شود.

رایمندسرویس دارای مجوز مدیریت صادرات(EMC) از سازمان توسعه تجارت ایران

مدیریت صادرات محصولات شما به بازارهای بین المللی