پورتفوی توسعه فروش داخلی

توسعه فروش داخلی

بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان

شرکت دانش بنیان رایمندسرویس با تکیه بر تجربه مدیران کارآفرین و کارشناسان خبره خود، مجری بازاریابی و فروش محصولات دانش بنیان ایرانی و رونق تولید داخلی می باشد.