کارگزار صندوق ضمانت صادارت
کارگزار صندوق ضمانت صادارت

کارگزار صندوق ضمانت صادرات

یکی از عواملی که همواره نگرانی اصلی صادرکنندگان بوده، وجود ریسکهای سیاسی و تجاری در روند صادرات آنها هست، چرا که وجود هر یک از این ریسکها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می شود.

عدم وصول بموقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات باعث بروز مشکلات مالی برای صادرکننده شده و در نتیجه باعث عدم موفقیت وی در ایفای تعهدات مالی خود به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل او می گردد.

به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و دادن اطمینان خاطر به آنها در این زمینه و ارائه پوشش های لازم به آنها در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری، دولت ها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی می نمایند.

با ما در بازارهای جهانی بدرخشید

ما چه کمکی میتونیم به توسعه کسب و کار شما در سطح بین الملل کنیم؟

در این راستا و بمنظور تامین امنیت مالی صادرکنندگان ایرانی و در نتیجه توسعه موثر صادرات غیر نفتی کشور، صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۵۲ تاسیس گردیده و فعالیت خود را تحت نظارت مرکز توسعه صادرات ایران آغاز نمود.

این صندوق به پشتوانه حمایتهای مالی دولت، علاوه بر پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباری، به تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان نیز کمک می نماید.