اسماعیل احمدی

اسماعیل احمدیاسماعیل احمدی

اسماعیل احمدی

کارشناس فروش

تحصیلات :

  • کارشناسی مدیریت بازرگانی

 

سوابق :

  • مدیر بازرگانی پارسیان تجهیز
  • سرپرست فروش و بازار یابی به آفرین