اسماعیل فاتحی فر

اسماعیل فاتحی فر

مسئول واحد هزینه یابی جریان مواد MFCA

تحصیلات :

  • کارشناسی : مهندسی شیمی – صنایع پتروشیمی
  • کارشناسی ارشد : مهندسی شیمی
  • دکتری : مهندسی شیمی – محیط زیست

سوابق :

  • رئیس کمیته ملی هزینه یابی جریان مواد MFCAسازمان ملی بهره وری ایران
  • رئیس مرکز تحقیقات مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  • عضو شورای پژوهش و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان شرقی
  • جانشین و عضو کیمته صنعت خانه نخبگان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری
  • عضو کمیته پایین دستی ستاد توسعه فناوری های نفت و گاز استات آذربایجان شرقی
  • استقرار استاندارد ایزو 14051 در شرکت های حلوای عقاب، پتروشیمی تبریز، پالایش نفت تبریز، نیکوتن پوش، شیر پگاه آذربایجان شرقی و پتروشیمی آریاساسول