حمید پورمرادیان

حمید پورمرادیان

مدیر اداری و مالی

تحصیلات : ارشد حسابداری

سوابق : 

  • مدیر تعاونی لبن