زهرا نقیبی

سرپرست منطقه ای فروش

تحصیلات : در حال بروزرسانی …

سوابق :