زهره اکبری

زهره اکبریزهره اکبری
حسابدار

تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی، دارای مدرک عالی حسابداری عمومی و صنعتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

سوابق : 

  • سرپرست حسابداری بنا بتن اراک
  • سرپرست فروش و حسابداری موج آفرینان کویر
  • حسابدار کیان سازه سحر
  • کارشناس حسابداری زمان فنر
  • مدیر داخلی شرکت های سفیران صبا و کیان سازه سحر