سمیه بخشنده

سمیه بخشنده

کارشناس منابع انسانی

تحصیلات :

  • دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی

سوابق : 

  • متخصص در زمینه طراحی و اجرای کلیه فرایندهای منابع انسانی
  • مدرس دورس نظریه های سازمان و مدیریت و مدیریت منابع انسانی
  • مولف ده مقاله معتبر در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت عمومی
  • مدرس و مترجم زبان انگلیسی