محسن رحیم زاده

محسن رحیم زادهمحسن رحیم زاده

محسن رحیم زاده

کارشناس صادرات

تحصیلات :

  • کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سوابق :