منصور دارستانی

منصور دارستانی

کارشناس مالی و حسابداری

تحصیلات :

  • کارشناسی مالی و حسابداری
  • کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق :

  • رئیس اداره مالی سازمان آرامستان های شهرداری
  • مشاور و حسابدار بنگاه های اقتصادی متعدد کشور
  • مدرس دوره های متعدد آموزشی در حوزه حسابداری و مالیاتی
  • مدرس دوره های آموزشی در سازمان مالیاتی