منصور دارستانی

منصور دارستانی

کارشناس مالی و حسابداری

تحصیلات :

  • کارشناسی : مالی و حسابداری
  • کارشناسی ارشد : حسابداری

سوابق :